- Projecten planeconomie en haalbaarheidsstudies

Projecten planeconomie en haalbaarheidsstudies - diverse opdrachtgevers

Bij nagenoeg alle onder andere kopjes genoemde projecten vormt risicoanalyse en beheersing een intergraal onderdeel van de opdracht. Veelal ligt de nadruk hierbij op de financiële aspecten van een project. Estheticon hanteert hiertoe de gangbare methoden van kwantitatieve en kwalitatieve risicoanalyse.

Door middel van bijvoorbeeld een Monte-Carlo simulatie kunnen wij de gevoeligheden van een project blootleggen en de mogelijke bandbreedten in de cash-flow analyseren en visualiseren.

Tevens adviseren wij over de te nemen beheersmaatregelen en hoe deze te implementeren binnen de (project)organisatie. Een doelmatige risicobeheersing leidt tot het verminderen of wegnemen van risico's en het benutten van kansen. Uiteindelijk zal ook de beheersing van tijd, kwaliteit, informatie en organisatie leiden tot een stevige financiële basis van een project.