- Second opinions divers

Second opinions divers - opdrachtgevers vertrouwelijk

Diverse opdrachtgevers hebben Estheticon gevraagd een second opinion uit te voeren op financiële rapportages en grondexploitaties uitgevoerd door derden. Dit kan de vorm hebben van een korte quickscan (op bijv. uitgangspunten, aannames of rekenkundige integriteit) tot een uitgebreide second opinion inclusief markonderzoek waarbij een volledig onafhankelijk rapport wordt opgesteld.

Gezien de vertrouwelijke aard van deze informatie en de hiermee gemoeide bureaus noemen wij geen opdrachtgevers of projecten.