Research&development

Door economische, wettelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op de voet te volgen wordt het actuele kennisniveau van Estheticon op peil gehouden. Buiten het volgen van opleidingen en het bijwonen van seminars is research en development (concrete projecten, -onderzoeken en -initiatieven) hiertoe een belangrijk middel. Internationale projecten zijn in deze contekst een belangrijke aanjager.