Risicomanagement

Risicomanagement is op elk project en proces van toepassing. Voor sommige projecten of onderdelen daarvan is het noodzakelijk de risico's inzichtelijk te maken, te kwalificeren en te kwantificeren met als doel deze beheersbaar te maken. Estheticon ontwikkelt voor haar opdrachtgevers de parameters en procedures die als instrument tijdens de projecten en processen kan worden ingezet.

Door middel van bijvoorbeeld een Monte-Carlo simulatie kunnen wij de gevoeligheden van een project blootleggen en de mogelijke bandbreedten in de cash-flow analyseren en visualiseren.

Tevens adviseren wij over de te nemen beheersmaatregelen en hoe deze te implementeren binnen de (project)organisatie. Een doelmatige risicobeheersing leidt tot het verminderen of wegnemen van risico's en het benutten van kansen. Uiteindelijk zal ook de beheersing van tijd, kwaliteit, informatie en organisatie leiden tot een stevige financiële basis van een project.