Haalbaarheidsonderzoek

Of het nu gaat om gebiedsontwikkeling, locatiekeuzes of projectontwikkeling: bij de start van het proces wordt nagedacht over de uitvoerbaarheid van de plannen. De financieel-economische component is hierbij van groot belang. In deze fase van een project wordt nauw samengewerkt met andere disciplines om zodoende de bandbreedte van de mogelijkheden te verkennen.

Tijdens de uitvoering wordt het haalbaarheidsonderzoek gebruikt om strategische alternatieven op de beslismomenten in het proces (opnieuw) af te wegen.