- Herstructurering Delfzijl Noord - Delfzijl

 Herstructurering Delfzijl - Ontwikkelingsmaatschappij Delfzijl

Gemeente Delfzijl op de schop. Er vindt een enorme herstructurering plaats in voornamelijk Noord, West en Centrum. De planning van deze onderdelen moet nauw op elkaar afgestemd worden. Sloop van ca. 1500 woningen en de nieuwbouw van ca. 750 woningen inclusief voorzieningen. Uniek: een samenwerkingsverband tussen de Provincie Groningen, Acantus en de gemeente Delfzijl.