Planeconomie

Een belangrijk fundament voor gebiedsontwikkeling is de grondexploitatie. Een grondexploitatie wordt in een vroeg stadium gemaakt en parallel ontwikkeld aan de ruimtelijke visie. Alternatieven worden afgewogen gemaakt zodat bestuurlijke keuzen onderbouwd kunnen worden.Tijdens de uitvoering wordt de grondexploitatie gebruikt om budgetten te bewaken, strategische keuzen te onderbouwen en onderhandelingen te onderbouwen.

In steeds meer gevallen dient de grondexploitatie vertaald te worden naar een exploitatieplan conform de nieuwe Wro die per 1 juli 2008 van kracht is geworden. Het exploitatieplan is buiten een verplicht instrument tot kostenverhaal een ruimtelijk document dat wij samen met ervaren RO specialisten opstellen. De nieuwe Wro heeft voor veel overheden en ontwikkelaars grote gevolgen. Nieuwe verplichte procedures, andere werkwijzen, wijzigende verwervingsstrategieen, nieuwe methoden van en verruiming van kostenverhaal etc.

Is uw organisatie klaar voor de nieuwe Wet ruimelijke ordening? Estheticon toetst dit graag voor u in een vrijblijvend gesprek.

Estheticon levert haar opdrachtgevers op het gebied van planeconomie onder andere de volgende diensten:
  • opstellen en toetsen van grondexploitaties
  • opstellen en toetsen van vastgoedexploitaties
  • financieel risicomanagement
  • onderhandelingstrajecten m.b.t grond aan- en verkoop
  • strategisch advies