Diensten

Het belangrijkste werkveld voor het bureau is: gebiedsontwikkeling. Met name de financieel-economische kant wordt door Estheticon met advies en uitvoering ondersteund. Advies betreffende strategische beslissingen en de inrichting van processen maakt hier onderdeel van uit.

Wij kunnen opdrachtgevers van dienst zijn op het gebied van :

  • planeconomie en financiële strategie
  • projectmanagement
  • risicomanagement
  • haalbaarheidsstudies