Werkwijze

Estheticon is een klein kennisintensief adviesbureau. Wij onderscheiden ons door een merkbaar grotere persoonlijke betrokkenheid, meer flexibiliteit en een inzet die verschil maakt. Van ons mag u verwachten dat we verder meedenken dan u gewend bent.

Estheticon is beperkt van omvang en dat merken onze opdrachtgevers. Opdrachtgevers weten met wie ze zaken doen en worden niet doorverwezen binnen een grote organisatie. Zo kan snel en efficiënt gewerkt worden. Het bureau heeft de ambitie om compact en overzichtelijk te blijven terwijl toch een breed scala aan kennis en disciplines aangeboden wordt.

Het belangrijkste werkveld voor het bureau is: gebiedsontwikkeling. Hierbij wordt voornamelijk een rol als adviseur op projectbasis vervuld. Daarbij wordt vaak deelgenomen aan projectorganisaties bij gemeenten, de rijksoverheid of publiek-private samenwerkingsverbanden. Met name de financieel-economische kant wordt door Estheticon met advies en uitvoering ondersteund. Advies betreffende strategische beslissingen en de inrichting van processen maakt hier onderdeel van uit.

Door economische, wettelijke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen op de voet te volgen wordt het actuele kennisniveau van Estheticon op peil gehouden. Buiten het volgen van opleidingen en het bijwonen van seminars is research en development (concrete projecten, -onderzoeken en -initiatieven) hiertoe een belangrijk middel. Internationale projecten zijn in deze contekst een belangrijke aanjager.